HÅLLBARA
HUS I TRÄ

Vi vill bygga hållbara hus. Därför bygger vi i trä. Det är det enda byggmaterial som är förnyelsebart, vilket skapar goda möjligheter att bygga miljövänligt och hållbart

Skeppet

Scifi-estetik möter byggtradition i Övre Björkhaga

Visa projekt

Villa Lindström

Plats för familjeliv i Övre Björkhaga

Visa projekt

Cube

Modernistisk lek i Övre Björkhaga

Visa projekt

Aktuella Projekt

Hållbara hus med arkitektur i toppklass

Vi på Propio drivs av en passion att bygga hus som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling utan att ge avkall på den estetiska gestaltningen. Vår ambition är att skapa god arkitektur i Sverige.

Det år vår övertygelse att god arkitektur måste vila på fyra fundament: platsens förutsättningar, en välarbetad designidé, förståelse för människorna som ska leva där och noggrannhet när det gäller materialval. Dessa fyra fundament bildar tillsammans en helhet, där varje del är lika viktig. För oss är platsen hjärtat som allt måste utgå ifrån. Vi kallar vår arkitektur för platsbyggd. Det säger sig självt att detta synsätt skapar hus som passar in i sin omgivning och ger livskvalitet för människorna som vistas där.

Vi bygger våra hus av massivträelement som produceras med perfekt precision i en fabrik, där varje del skräddarsys efter beställning och monteras på plats.

Byggmetoden skapar möjligheter till innovation och kreativitet hos våra arkitekter. Resultatet blir unika hus som både inspirerar och överraskar – hus att längta hem till.

Hållbara hus

Vi vill bygga hållbara hus. Därför bygger vi i trä. Det är det enda byggmaterial som är förnyelsebart, vilket skapar goda möjligheter att bygga miljövänligt och hållbart.

Trä består enbart av naturliga ämnen från luft, jord och vatten. Träd lagrar kol från koldioxid genom fotosyntesen och lämnar syre tillbaka i retur. Man kan säga att träd är jordens luftrenare. De är helt enkelt en del av naturens kretslopp.

Våra hus byggs i 100 % trä. Vi använder massiva träkonstruktioner för väggar, stommar och isolering vilket, förutom miljövinsterna, ger en otroligt stark och hållfast stomme. Hållfastheten i de massiva träelementen uppnås genom att de korslimmas – annars är trä bara starkt och bärigt åt det ena hållet.

Produktionsmetoden heter Cross Laminated Timber, i dagligt tal kallad CLT-teknik. Att bygga hus med denna teknik går väldigt snabbt eftersom träelementen färdigställs i en fabrik vilket skapar en kostnadseffektiv byggprocess.

Trä är ett rent naturmaterial som ger ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat. Dessutom är det vackert att titta på och en del av skogens lugn och doft lever vidare inuti hemmen, vilket skapar en vänlig och välkomnande känsla. Vår idé om hållbarhet hämtar sin inspiration från bland annat de gamla trästavkyrkorna i Norge som har stått stadiga i nästan 1000 år. Precis som dem åldras våra hus med värdighet och står starka och friska genom tiderna. År efter år. Det är vad vi kallar för hållbara hus.


Frågor & svar om våra hus

 • Hur kan husen vara brandsäkra – trä brinner ju?

  Om du någon gång försökt att tända eld på en stor trästock eller ett vedträ så vet du hur svårt det är. Det krävs många små torra flisor eller grenar som först tar eld för att de större ska börja brinna. Våra hus är byggda av massivt trä med kompakt träisolering som är mycket tät och innehåller ytterst lite syre – utan syre ingen eld.

  Även om du skulle ta en svetslåga och elda på träväggen så skulle det brinna så länge du höll lågan mot träväggen. Flammorna skulle brinna någon minut efter det att du tog bort lågan men sedan slockna när ytan förkolnats lite. Trä är på många sätt ett självsläckande material.

  Ett stenhus med armering och förstärkning av stål som brinner är livsfarligt att gå in i. Stålet förlorar sin hållfasthet när det blir varmt och kan rasa samman samt den ursprungliga hållfastheten blir sig inte lik när elden är släckt. I ett massivträhus kan en brandman gå in i och släcka lokalt där det brinner utan fara för att något skall rasa ned.

 • Varför går det så fort att bygga ett hus i massivträ element?
  Massivträelementen produceras i en fabrik. Varje element är upp till 14 meter långt och har en precision på cirka två millimeter. Det gör att det går snabbt att montera rätt. Fogarna blir täta och behöver inte gjutas, limmas eller spacklas. Vid större byggnationer kan montagetiden bli mindre än en tredjedel jämfört med tiden för montage av betongelement. Betong är ett blött byggmaterial. Därför behöver betongen torkas med stora fläktar under cirka 5-6 månader för att bli torr. Det tar både mycket tid och energi i anspråk.
 • Vad menar vi med behagligt inomhusklimat?

  Ett massivträhus kan binda värmeenergi. Detta är viktigt för den totala energikonsumtionen hos en byggnad. Eftersom den så kallade termiska massan är relativt hög hos trä så behåller en uppvärmd träbit temperaturen relativt länge och avger sin energi sakta. Man kan säga att trämaterialet är lite trögt. Det gör att det tar lång tid att värma upp trästommen en het sommardag och när den väl blivit varm avger den sin temperatur till rummen sakta när den kallare natten kommer. Du får det svalt och skönt på dagen och varmt och behagligt på natten utan att behöva betala för energin eller kylan i aircondition via elräkning eller fjärrvärme. Trä håller dig med andra ord både varm och sval när du behöver det.

 • Vi kallar våra trähus för tysta hus – varför?

  Trähus är både tysta att bygga och att vistas i. Eftersom trä är ett lätt material behöver inte underlaget vara lika fast. Det betyder mindre krävande markarbete. Bygger man ett betonghus hackar och bullrar det när man ska göra hål och öppningar. Trä är mjukt och följsamt och låter inte så mycket när man snickrar och sågar. Eftersom trä är lätt kan man transportera många fler kvadratmeter träelement på varje transport jämfört med betong.
  Inuti husen sänker sig också en mjuk tystnad tack vare att massivträelementen fungerar bullerdämpande.

 • Vad menas med att våra hus andas?

  Träbaserade produkter har stor hygroskopi, som betyder att materialet (träet) binder mycket fukt från luften och avger mycket fukt till luften när luftens relativa fuktighet ändras. Onödigt hög eller låg temperatur i en byggnad känns obehagligt, samma sak gäller med luftfuktigheten. Massivt trä har stor hygroskopi och tar upp, lagrar, avger fukt till omgivningen och gör inomhusklimatet bättre. Man kan säga att träet fungerar som en fuktighetsregulator. När luftfuktigheten är hög suger träet fuktigheten i sig och släpper ut den igen när luftfuktigheten sjunker.

 • Varför är risken för fuktskador mindre än vid andra husbyggen?

  Våra hus byggs i CLT-teknik (Cross Laminated Timber) och korslimmas i flera lager vilket bildar ett lufttätt lager. Själva träskivan fungerar alltså som en luftspärr och det behövs inget skilt lager av en luftspärr på insidan av byggnaden. Därför försvinner risken att det blir springor eller håll i en spärr, vilket gör att det slipper strömma in luft som kan leda till kondens som i sin tur kan ge mögelväxt.

Kort om oss

Propios affärsidé är att utveckla och bygga miljövänliga och attraktiva små- och flerfamiljshus i Stockholm och Mälardalen. Bolaget utvecklar byggnation av massivträkonstruktioner och tillsammans med samarbetspartners driver totalentreprenader från mark till färdigt hus.

Kontakta oss

 

John Hunter
+46(0) 703 850 034
john@propio.se

Fredrik Fagerberg
+46(0) 703 850 013
fredrik@propio.se

Alex Young Shing
+46(0) 703 850 377
alex@propio.se

Sofia Åkerblad
+46(0) 703 850 072
sofia@propio.se

Dzianis Sakhniuk
+46(0) 703 856 078
dennis@propio.se

Ekonomi
faktura@propio.se

Felanmälan
support@propio.se